21. 11. 2019  3:40 Elvíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikační číslo: 2226
Univerzitní e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Proděkan - Strojnícka fakulta
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Využitie drviacich strojov
Autor: Bc. Humood Sh.Sh.N. Alsahli
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Oponent:Ing. Viliam Čačko, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie drviacich strojov
Abstrakt:V priemysle sú drviče stroje, ktoré používajú kovový povrch na poručenie (zlomenie) alebo staláčanie materiálov. Ťažbárske operácie používajú drviče, ktoré sú zvyčajne klasifikované podľa miery, do akej drví vstupný materiál, podľa toho či sa využívajú v primárnej alebo sekundárnej výrobe. Každý drvič je určený pre prácu s určitou maximálnou veľkosťou suroviny, a často sa dodáva jeho výstup do triediaceho zariadenia, ktoré triedi a smeruje materiál pre ďalšie spracovanie. Obvykle masleduje po drviaciej fáze, fáza mletia, v prípade, že sa vyžaduje od materiálu ďalšie spracovanie. Navyše drviče kameňov sú typicky umiestňovanévedľa drvičov pre redukovanie veľkosti materiálov, ktoré sú príliš veľké pre drviče. Drviče sa používajú na zníženie veľkosti častíc natoľko, že materiál môže byť spracovaný na jemnejšíe častice v mlynoch. V prevádzke je surovina (rôznych veľkostí) zvyčajne dodávame do primárnej násypky drviča pomocou nakladača, bágra alebo kolesového nakladača. Podávacie zariadenie, ktorým môže byť naklonená rovina (kĺzačka), dopravník alebo vibračný nosič, ktorý riadi množstvo materiálu, ktorý vstupuje do drviča a často obsahuje predradené triediace zariadenie, ktoré umožňuje malej frakcii materiálu obísť drvič a tým zlepšiť efektivitu procesu drvenia.
Klíčová slova:nárazový drviaci stroj, drviace stroje, čeľusťový drvič

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně