Oct 22, 2020   6:01 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

     
Graduate
     
Lesson
     
     
Projects
     
Publications     
     
Supervised theses
          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Shredding Machines Utilisation
Written by (author): Bc. Humood Sh.Sh.N. Alsahli
Department:
Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:Ing. Viliam Čačko, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie drviacich strojov
Summary:
V priemysle sú drviče stroje, ktoré používajú kovový povrch na poručenie (zlomenie) alebo staláčanie materiálov. Ťažbárske operácie používajú drviče, ktoré sú zvyčajne klasifikované podľa miery, do akej drví vstupný materiál, podľa toho či sa využívajú v primárnej alebo sekundárnej výrobe. Každý drvič je určený pre prácu s určitou maximálnou veľkosťou suroviny, a často sa dodáva jeho výstup do triediaceho zariadenia, ktoré triedi a smeruje materiál pre ďalšie spracovanie. Obvykle masleduje po drviaciej fáze, fáza mletia, v prípade, že sa vyžaduje od materiálu ďalšie spracovanie. Navyše drviče kameňov sú typicky umiestňovanévedľa drvičov pre redukovanie veľkosti materiálov, ktoré sú príliš veľké pre drviče. Drviče sa používajú na zníženie veľkosti častíc natoľko, že materiál môže byť spracovaný na jemnejšíe častice v mlynoch. V prevádzke je surovina (rôznych veľkostí) zvyčajne dodávame do primárnej násypky drviča pomocou nakladača, bágra alebo kolesového nakladača. Podávacie zariadenie, ktorým môže byť naklonená rovina (kĺzačka), dopravník alebo vibračný nosič, ktorý riadi množstvo materiálu, ktorý vstupuje do drviča a často obsahuje predradené triediace zariadenie, ktoré umožňuje malej frakcii materiálu obísť drvič a tým zlepšiť efektivitu procesu drvenia.
Key words:
nárazový drviaci stroj, drviace stroje, čeľusťový drvič

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited