Oct 23, 2020   11:34 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 

     
     
Lesson     Final thesis          
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Conventional Machine Tools and Technology
Written by (author):
Bc. Mohammad Sh.M.Sh.M. Alsubaie
Department:
Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Konvenčné obrábacie stroje a technológie obrábania
Summary:Konvenčné obrábacie stroje a konvenčné technológie obrábania sú najbežnejšie dostupné stroje a technológie, ktoré sa bežne vyskytujú vo výrobných a nástrojárskych dielňach. Predstavujú základné strojové vybavenie, za pomoci ktorého je možné vyrábať bežný sortiment súčiastok. Predstavujú prevažne technológie trieskového obrábania, určených pre obrábanie vonkajších a vnútorných plôch a vytváranie jednoduchých ale i zložitých tvarov. Nasledujúca práca stručne popisuje popisuje najbežnejšie konvenčné technológie a konvenčné obrábacie stroje. V úvode práce sú opísané základné definície a terminológia spolu s rozdelením kovoobrábacích strojov. V ďalšej časti práce sú postupne opisované základné technológie spolu s opisom základnej konštrukcie strojov, ktoré sú využívané. Ide predovšetkým o sústružnícke stroje, frézovacie stroje, vŕtačky, stroje na delenie materiálu, a obrážacie, hobľovacie a drážkovacie stroje.
Key words:
obrábacie stroje, konvenčné technológie, píly

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited