28. 1. 2020  17:18 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikační číslo: 2226
Univerzitní e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Proděkan - Strojnícka fakulta
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Laserové spekanie kovových materiálov - Rapid Prototyping
Autor: Ing. Stanislav Andris
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Oponent:Ing. Peter Biath, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Laserové spekanie kovových materiálov - Rapid Prototyping
Abstrakt:V mojej bakalárskej práci som sa zameral na nahliadnutie do tematiky spekania a natavovania práškových, kovových materiálov pomocou technológii Additive Manufacturing -- Selective Laser Sintering, Selective Laser Melting, Electron Beam Melting. Práca je rozdelená na nasledovné casti. Oboznámenie sa s problematikou -- Additive Manufacturing a strucné popísanie jednotlivých technológii a spätých procesov. Prehlad a porovnanie zariadení Rapid Prototyping urcených pre spekanie kovových práškov -- Predstavenie jednotlivých najvýznamnejších výrobcov na trhu a prehlad zariadení vrátane technických špecifikácii. Vlastnosti vyrobených modelov -- Ukážka odvetví priemyslu využívajúcich technológie Additive Manufacturing pre spekanie a natavovanie kovových práškov a ukážka zhotovených funkcných výrobkov. Dalším bodom je Praktické príklady z výrobného procesu Additive Manufacturing, kde si ukážeme, ako závislosti vplývajúce na kvalitu a parametre samotnej výroby, tak aj ekonomickú nákladovost celého procesu. V poslednom bode, závere je subjektívne zhodnotenie samotného prieskumu a výsledkov práce.
Klíčová slova:Electron Beam Melting, Additive Manufacturing, Selective Laser Sintering, Selective Laser Melting

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně