18. 2. 2020  1:02 Jaromír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikačné číslo: 2226
Univerzitný e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Prodekan - Strojnícka fakulta
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Laserové spekanie kovových materiálov - Rapid Prototyping
Autor: Ing. Stanislav Andris
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Oponent:Ing. Peter Biath, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Laserové spekanie kovových materiálov - Rapid Prototyping
Abstrakt:V mojej bakalárskej práci som sa zameral na nahliadnutie do tematiky spekania a natavovania práškových, kovových materiálov pomocou technológii Additive Manufacturing -- Selective Laser Sintering, Selective Laser Melting, Electron Beam Melting. Práca je rozdelená na nasledovné casti. Oboznámenie sa s problematikou -- Additive Manufacturing a strucné popísanie jednotlivých technológii a spätých procesov. Prehlad a porovnanie zariadení Rapid Prototyping urcených pre spekanie kovových práškov -- Predstavenie jednotlivých najvýznamnejších výrobcov na trhu a prehlad zariadení vrátane technických špecifikácii. Vlastnosti vyrobených modelov -- Ukážka odvetví priemyslu využívajúcich technológie Additive Manufacturing pre spekanie a natavovanie kovových práškov a ukážka zhotovených funkcných výrobkov. Dalším bodom je Praktické príklady z výrobného procesu Additive Manufacturing, kde si ukážeme, ako závislosti vplývajúce na kvalitu a parametre samotnej výroby, tak aj ekonomickú nákladovost celého procesu. V poslednom bode, závere je subjektívne zhodnotenie samotného prieskumu a výsledkov práce.
Kľúčové slová:Electron Beam Melting, Additive Manufacturing, Selective Laser Sintering, Selective Laser Melting

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene