Oct 27, 2020   10:31 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
 

               
     
Projects
     
     
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Laser sintering of the metallic materials – Rapid Prototyping
Written by (author):
Ing. Stanislav Andris
Department:
Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Laserové spekanie kovových materiálov - Rapid Prototyping
Summary:
V mojej bakalárskej práci som sa zameral na nahliadnutie do tematiky spekania a natavovania práškových, kovových materiálov pomocou technológii Additive Manufacturing -- Selective Laser Sintering, Selective Laser Melting, Electron Beam Melting. Práca je rozdelená na nasledovné casti. Oboznámenie sa s problematikou -- Additive Manufacturing a strucné popísanie jednotlivých technológii a spätých procesov. Prehlad a porovnanie zariadení Rapid Prototyping urcených pre spekanie kovových práškov -- Predstavenie jednotlivých najvýznamnejších výrobcov na trhu a prehlad zariadení vrátane technických špecifikácii. Vlastnosti vyrobených modelov -- Ukážka odvetví priemyslu využívajúcich technológie Additive Manufacturing pre spekanie a natavovanie kovových práškov a ukážka zhotovených funkcných výrobkov. Dalším bodom je Praktické príklady z výrobného procesu Additive Manufacturing, kde si ukážeme, ako závislosti vplývajúce na kvalitu a parametre samotnej výroby, tak aj ekonomickú nákladovost celého procesu. V poslednom bode, závere je subjektívne zhodnotenie samotného prieskumu a výsledkov práce.
Key words:
Electron Beam Melting, Additive Manufacturing, Selective Laser Sintering, Selective Laser Melting

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited