21. 11. 2019  4:30 Elvíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikační číslo: 2226
Univerzitní e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Proděkan - Strojnícka fakulta
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh a ekonomické zhodnotenie zabezpečenia elektrickej energie pomocou obnoviteľných zdrojov
Autor: Ing. Tomáš Baranec
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh a ekonomické zhodnotenie zabezpečenia elektrickej energie pomocou obnoviteľných zdrojov
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce je návrh a ekonomické zhodnotenie zabezpečenia elektrickej energie pomocou obnoviteľných zdrojov. Teoretická časť práce obsahuje stručný prehľad problematiky a nutnosť využívania obnoviteľných zdrojov energie. Práca poukazuje na legislatívne prostredie súvisiace s obnoviteľnými zdrojmi a zmieňuje sa o stručnom prehľade možnosti využitia obnoviteľných zdrojov a formách ich najčastejších prevedení. Teoretickú časť uzatvára kapitola obsahujúca ekonomické aspekty viažuce sa s investíciami do výstavby obnoviteľných zdrojov. Kapitola praktickej časti obsahuje stručné predstavenie navrhnutých zdrojov využívajúcich energiu obnoviteľných zdrojov, ktorých hlavný princíp bude založený na priamom predaji vyrobenej elektrickej energie do distribučnej siete s cieľom za najkratšie obdobie pokryť finančné prostriedky vynaložené za zdroj. V závere práce sa nachádza kapitola zhodnotenia návrhov a záverečné odporúčanie, ktoré je spomedzi analyzovaných návrhov najideálnejším riešením.
Klíčová slova:elektrická energia, doba návratnosti, obnoviteľné zdroje energie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně