Oct 31, 2020   6:14 a.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 

Contacts
     
          Final thesis
     
     
     
     
Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Suggestion and economical assessment of providing electric energy by renewable resources
Written by (author): Ing. Tomáš Baranec
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a ekonomické zhodnotenie zabezpečenia elektrickej energie pomocou obnoviteľných zdrojov
Summary:
Predmetom diplomovej práce je návrh a ekonomické zhodnotenie zabezpečenia elektrickej energie pomocou obnoviteľných zdrojov. Teoretická časť práce obsahuje stručný prehľad problematiky a nutnosť využívania obnoviteľných zdrojov energie. Práca poukazuje na legislatívne prostredie súvisiace s obnoviteľnými zdrojmi a zmieňuje sa o stručnom prehľade možnosti využitia obnoviteľných zdrojov a formách ich najčastejších prevedení. Teoretickú časť uzatvára kapitola obsahujúca ekonomické aspekty viažuce sa s investíciami do výstavby obnoviteľných zdrojov. Kapitola praktickej časti obsahuje stručné predstavenie navrhnutých zdrojov využívajúcich energiu obnoviteľných zdrojov, ktorých hlavný princíp bude založený na priamom predaji vyrobenej elektrickej energie do distribučnej siete s cieľom za najkratšie obdobie pokryť finančné prostriedky vynaložené za zdroj. V závere práce sa nachádza kapitola zhodnotenia návrhov a záverečné odporúčanie, ktoré je spomedzi analyzovaných návrhov najideálnejším riešením.
Key words:
elektrická energia, doba návratnosti, obnoviteľné zdroje energie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited