21. 11. 2019  4:32 Elvíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikační číslo: 2226
Univerzitní e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Proděkan - Strojnícka fakulta
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Ekonomický prínos zavedenia systému reverzného inžinierstva
Autor: Ing. Vladimír Čilo
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Oponent:Ing. Iveta Onderová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Ekonomický prínos zavedenia systému reverzného inžinierstva
Abstrakt:Práca je zameraná na ekonomický prínos zavedenia systémov reverzného inžinierstva. V úvode práce sú rozobraté dôvody prečo využiť, resp. prečo sú systémy tohto druhu využívané v priemyselných oblastiach. Je tu taktiež priblížené základné rozdelenie skenerov ako aj doposiaľ využívané princípy a spôsoby snímania objektov pomocou optických skenerov. Pre lepšie pochopenie ich fungovania sú popísané jednotlivé fázy procesu merania, resp. získavania tvarov reálnych súčastí. Záver úvodnej kapitoly obsahuje technické špecifikácie niektorých produktov. Druhá kapitola ponúka základné údaje o firme, v ktorej bola práca vypracovaná. Analýzou súčasného stavu sa zaoberá tretia kapitola, ktorá prináša rozbor nákladov na kvalitu v spoločnosti a ich vplyv na výstup transformačného procesu. V ďalšej kapitole sú opísané nové reverzné systémy, ktoré otvárajú novú dimenziu v oblasti kontroly kvality ako aj v oblasti jej zabezpečovania. Sú tu medzi sebou dôkladné porovnané z technickej a ekonomickej stránky. V závere práce je vyčíslený ekonomický prínos z vybraných investičných alternatív
Klíčová slova:ekonomický prínos, reverzné inžinierstvo, systémy reverzného inžinierstva

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně