Oct 20, 2020   2:48 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 

Contacts
     
     Lesson     Final thesis
     
Projects     
Publications     Bodies     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The Economic Benefits of Reverse Engineering Sys-tem Implementation
Written by (author):
Department:
Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ekonomický prínos zavedenia systému reverzného inžinierstva
Summary:
Práca je zameraná na ekonomický prínos zavedenia systémov reverzného inžinierstva. V úvode práce sú rozobraté dôvody prečo využiť, resp. prečo sú systémy tohto druhu využívané v priemyselných oblastiach. Je tu taktiež priblížené základné rozdelenie skenerov ako aj doposiaľ využívané princípy a spôsoby snímania objektov pomocou optických skenerov. Pre lepšie pochopenie ich fungovania sú popísané jednotlivé fázy procesu merania, resp. získavania tvarov reálnych súčastí. Záver úvodnej kapitoly obsahuje technické špecifikácie niektorých produktov. Druhá kapitola ponúka základné údaje o firme, v ktorej bola práca vypracovaná. Analýzou súčasného stavu sa zaoberá tretia kapitola, ktorá prináša rozbor nákladov na kvalitu v spoločnosti a ich vplyv na výstup transformačného procesu. V ďalšej kapitole sú opísané nové reverzné systémy, ktoré otvárajú novú dimenziu v oblasti kontroly kvality ako aj v oblasti jej zabezpečovania. Sú tu medzi sebou dôkladné porovnané z technickej a ekonomickej stránky. V závere práce je vyčíslený ekonomický prínos z vybraných investičných alternatív
Key words:
ekonomický prínos, reverzné inžinierstvo, systémy reverzného inžinierstva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited