9. 12. 2019  10:44 Izabela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikační číslo: 2226
Univerzitní e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Proděkan - Strojnícka fakulta
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Ekonomické zhodnotenie využitia malých veterných elektrární
Autor: Ing. Martin Pataláš
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Oponent:PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Ekonomické zhodnotenie využitia malých veterných elektrární
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je ekonomická analýza rôznych navrhnutých alternatív výroby elektriny využitím energie vetra, prípadne jej kombináciou s iným zdrojom. V úvodnej časti práce sa nachádza teoretický rámec obnoviteľných zdrojov energie so zameraním sa na veternú energiu. Na základe údajov získaných zo Slovenského hydrometeorologického ústavu sú posúdené veterné podmienky Bratislavy. Popísané sú tu aj základné systémy veterných elektrární, autonómny systém a systémy pripojené na sieť. Praktická časť práce sa začína prehľadom aktuálne dostupných veterných turbín na trhu. Jednotlivé modely sú následne porovnávané navzájom z rôznych hľadísk podľa charakteristických parametrov. V záverečnej časti sú vy-pracované tri alternatívy elektrární pre výrobu elektriny pre domácnosť s priemernou ročnou spotrebou 3250 kWh ročne. Tieto navrhnuté alternatívy sú zhodnotené z hľadiska ekonomickej návratnosti prostriedkov vynaložených na zriadenie elektrárne.
Klíčová slova:veterná turbína, fotovoltaické panely, rýchlosť vetra, smer vetra, návratnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně