18. 11. 2019  4:05 Eugen
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikačné číslo: 2226
Univerzitný e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Prodekan - Strojnícka fakulta
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ekonomické zhodnotenie využitia malých veterných elektrární
Autor: Ing. Martin Pataláš
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Oponent:PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekonomické zhodnotenie využitia malých veterných elektrární
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je ekonomická analýza rôznych navrhnutých alternatív výroby elektriny využitím energie vetra, prípadne jej kombináciou s iným zdrojom. V úvodnej časti práce sa nachádza teoretický rámec obnoviteľných zdrojov energie so zameraním sa na veternú energiu. Na základe údajov získaných zo Slovenského hydrometeorologického ústavu sú posúdené veterné podmienky Bratislavy. Popísané sú tu aj základné systémy veterných elektrární, autonómny systém a systémy pripojené na sieť. Praktická časť práce sa začína prehľadom aktuálne dostupných veterných turbín na trhu. Jednotlivé modely sú následne porovnávané navzájom z rôznych hľadísk podľa charakteristických parametrov. V záverečnej časti sú vy-pracované tri alternatívy elektrární pre výrobu elektriny pre domácnosť s priemernou ročnou spotrebou 3250 kWh ročne. Tieto navrhnuté alternatívy sú zhodnotené z hľadiska ekonomickej návratnosti prostriedkov vynaložených na zriadenie elektrárne.
Kľúčové slová:veterná turbína, fotovoltaické panely, rýchlosť vetra, smer vetra, návratnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene