Oct 20, 2020   3:09 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

     
     
Lesson     Final thesis
     
Projects
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Construction plan of a small wind turbine
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Konštrukčný návrh malej veternej turbíny
Summary:
Cieľom diplomovej práce je vytvoriť konštrukčný návrh malej veternej turbíny, vhodnej na skúmanie využitia veternej energie pri zmene parametrov turbíny. Prvá kapitola je zameraná na teoretické poznatky o veternej energií, opisuje konštrukciu veterných turbín a ich rozdelenie. V ďalšej časti kapitoly diplomovej práce je uvedený prehľad existujúcich veterných turbín a taktiež je vypracované ich porovnanie podľa technických parametrov a ceny. Druhá kapitola obsahuje analýzu konštrukčných parametrov veterných turbín, čo je predpokladom k optimálnemu návrhu vlastného konštrukčného riešenia turbíny. V tretej kapitole som vypracoval konštrukčný návrh malej veternej turbíny, vybral som najvhodnejší profil lopatiek a komponenty ako generátor, spojka a brzda. Poslednú časť tretej kapitoly tvoria pevnostné analýzy, v ktorých som využil program Solidworks na simulovanie pevnosti lopatky. V závere práce som zhodnotil konštrukčný návrh a parametre mnou navrhnutej veternej turbíny.
Key words:
konštrukčný návrh, malé veterné turbíny, veterná energia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited