21. 11. 2019  3:43 Elvíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikační číslo: 2226
Univerzitní e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Proděkan - Strojnícka fakulta
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh pohybového mechanizmu pre 3D tlačiareň
Autor: Ing. Pavol Majer
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh pohybového mechanizmu pre 3D tlačiareň
Abstrakt:Práca v prvej časti prináša teoretické a praktické informácie o princípoch trojdimenzionálneho tlačenia súčiastok a výrobkov. Prináša prehľad o existujúcich riešeniach pre domáce aj profesionálne použitie. V nasledujúcej časti popisuje a porovnáva rôzne druhy kinematík, ktoré sa používajú na manipuláciu s materiálom. Porovnáva sa tu sériová s paralelnou kinematikou. Tretia časť práce je venovaná výberu tipu kinematiky, ktorá bude použitá pri konštrukcii zariadenia. Posledná časť práce je samotný konštrukčný návrh s popisom jednotlivých uzlov a použitých komponentov. V tejto časti sa nachádza aj ekonomické zhodnotenie návrhu.
Klíčová slova:Kinematika robotv, 3D tlačiarne, paralelná kinematika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně