Oct 23, 2020   10:34 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
 

     
     
Lesson
     
Final thesis     Projects
     
Publications
     
     Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:The structural design of kinetic mechanism for 3D printer.
Written by (author):
Ing. Pavol Majer
Department:
Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh pohybového mechanizmu pre 3D tlačiareň
Summary:Práca v prvej časti prináša teoretické a praktické informácie o princípoch trojdimenzionálneho tlačenia súčiastok a výrobkov. Prináša prehľad o existujúcich riešeniach pre domáce aj profesionálne použitie. V nasledujúcej časti popisuje a porovnáva rôzne druhy kinematík, ktoré sa používajú na manipuláciu s materiálom. Porovnáva sa tu sériová s paralelnou kinematikou. Tretia časť práce je venovaná výberu tipu kinematiky, ktorá bude použitá pri konštrukcii zariadenia. Posledná časť práce je samotný konštrukčný návrh s popisom jednotlivých uzlov a použitých komponentov. V tejto časti sa nachádza aj ekonomické zhodnotenie návrhu.
Key words:Kinematika robotv, 3D tlačiarne, paralelná kinematika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited