20. 11. 2019  12:21 Félix
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikační číslo: 2226
Univerzitní e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Proděkan - Strojnícka fakulta
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠOOŠ, Ľ. -- ŠOOŠ, M. -- FERENCZ, V. -- BENIAK, J. Jednorazový nápojový plastový obal zabezpečujúci jednoduchú trvalú minimalizáciu objemu: úžitkový vzor č. 8561. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 8 s.

Originální název: Jednorazový nápojový plastový obal zabezpečujúci jednoduchú trvalú minimalizáciu objemu: úžitkový vzor č. 8561
Anglický název:
Autor: Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (55%)
Marek Šooš (16%)
doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD. (13%)
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (16%)
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Druh publikace: monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN:
Nakladatel: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Místo vydání: Banská Bystrica
Rok vydání: 2019
Počet stran: 8
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: plastový obal
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Poslední změna: 07.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)