20. 11. 2019  12:37 Félix
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikačné číslo: 2226
Univerzitný e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Prodekan - Strojnícka fakulta
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Stanovenie vplyvu vybraných parametrov zariadenia Rapid Prototyping na kvalitu modelov
Autor: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Oponent 1:prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Stanovenie vplyvu vybraných parametrov zariadenia Rapid Prototyping na kvalitu modelov
Abstrakt:Predkladaná habilitačná práca je zameraná na zariadenie Rapid Prototyping a špeciálne na technológiu Fused Deposition Modeling (FDM). Tieto technológie sú stále častejšie používané v praxi a zaznamenávajú veľký rozmach. Z tohto dôvodu sa venujeme tejto problematike, aby sme priniesli nové poznatky do tejto oblasti výrobných zariadení. V predkladanej habilitačnej práci sú opísané viaceré parametre vstupujúce do procesu výroby, ktoré ovplyvňujú výrobu modelov a tým aj ich kvalitu. V prvom rade sme sa zamerali na pevnosť produkovaných dielov v ťahu. K tomuto účelu boli navrhnuté a vyrobené trhacie tyčky pri rôznych nastaveniach zariadenia a orientácie modelu v pracovnom priestore FDM zariadenia. Popísaný je návrh úplného plánu experimentu, realizácia i vyhodnotenie experimentu. V ďalších krokoch bola posúdená presnosť vyrobených dielov, rýchlosť ich výroby, množstvo spotrebovaného materiálu a hustota vyrobených modelov.
Kľúčové slová:Rapid Prototyping, FDM technológia, 3D tlač, polykarbonát

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene