30. 5. 2020  5:32 Ferdinand
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikační číslo: 2226
Univerzitní e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Proděkan - Strojnícka fakulta
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

     Absolvent
     
     
Závěrečná práce
     Projekty     
Publikace
     
Orgány          Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Stanovenie vplyvu vybraných parametrov zariadenia Rapid Prototyping na kvalitu modelov
Autor: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Pracoviště:
Oponent 1:prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Stanovenie vplyvu vybraných parametrov zariadenia Rapid Prototyping na kvalitu modelov
Abstrakt:Predkladaná habilitačná práca je zameraná na zariadenie Rapid Prototyping a špeciálne na technológiu Fused Deposition Modeling (FDM). Tieto technológie sú stále častejšie používané v praxi a zaznamenávajú veľký rozmach. Z tohto dôvodu sa venujeme tejto problematike, aby sme priniesli nové poznatky do tejto oblasti výrobných zariadení. V predkladanej habilitačnej práci sú opísané viaceré parametre vstupujúce do procesu výroby, ktoré ovplyvňujú výrobu modelov a tým aj ich kvalitu. V prvom rade sme sa zamerali na pevnosť produkovaných dielov v ťahu. K tomuto účelu boli navrhnuté a vyrobené trhacie tyčky pri rôznych nastaveniach zariadenia a orientácie modelu v pracovnom priestore FDM zariadenia. Popísaný je návrh úplného plánu experimentu, realizácia i vyhodnotenie experimentu. V ďalších krokoch bola posúdená presnosť vyrobených dielov, rýchlosť ich výroby, množstvo spotrebovaného materiálu a hustota vyrobených modelov.
Klíčová slova:Rapid Prototyping, FDM technológia, 3D tlač, polykarbonát

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně