Oct 21, 2020   10:50 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson     Final thesis
     
     
Publications     Bodies
     
Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:Determination of Selected Rapid Prototyping device parameters to model quality
Written by (author):
Department:
Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Opponent 1:
prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.
Opponent 2:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stanovenie vplyvu vybraných parametrov zariadenia Rapid Prototyping na kvalitu modelov
Summary:
Predkladaná habilitačná práca je zameraná na zariadenie Rapid Prototyping a špeciálne na technológiu Fused Deposition Modeling (FDM). Tieto technológie sú stále častejšie používané v praxi a zaznamenávajú veľký rozmach. Z tohto dôvodu sa venujeme tejto problematike, aby sme priniesli nové poznatky do tejto oblasti výrobných zariadení. V predkladanej habilitačnej práci sú opísané viaceré parametre vstupujúce do procesu výroby, ktoré ovplyvňujú výrobu modelov a tým aj ich kvalitu. V prvom rade sme sa zamerali na pevnosť produkovaných dielov v ťahu. K tomuto účelu boli navrhnuté a vyrobené trhacie tyčky pri rôznych nastaveniach zariadenia a orientácie modelu v pracovnom priestore FDM zariadenia. Popísaný je návrh úplného plánu experimentu, realizácia i vyhodnotenie experimentu. V ďalších krokoch bola posúdená presnosť vyrobených dielov, rýchlosť ich výroby, množstvo spotrebovaného materiálu a hustota vyrobených modelov.
Key words:
Rapid Prototyping, FDM technológia, 3D tlač, polykarbonát

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited