Jun 26, 2019   4:12 p.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
Identification number: 2227
University e-mail: roland.janco [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Baďo
Numerická napäťovo-deformačná analýza cestného mostu
June 2009Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Baďo
Pevnostná analýza tenkostennej nádoby vyrobenej z kompozitného materiálu
June 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Benčo
Napäťovo-deformačná analýza oceľového železničného mostu pomocou MKP
June 2007Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Benčo
Porovnanie indentačných kriviek pre rôzne spôsoby merania tvrdosti
June 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Beniak
Deformačno-napäťová analýza procesu otáčania spaľovacej komory kotla
June 2008Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Bernát
Stress-strain analysis of thin-walled storage tank for flour
May 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Bilka
Deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametroch
May 2020Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Bilka
Nová generácia potrubí z progresívnych materiálov
June 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Bilský
Pevnostná a stabilitná analýza hydraulickej ruky manipulátora
June 2010Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Štefan Bobkovič
Pevnostná analýza drevenej konštrukcie strechy
June 2010Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Brajerčík
Deformačno-napäťová analýza procesu opravy plynovodu za prevádzky
June 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): mgr inż. Luigi Buffone
Deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametroch
June 2022Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Celler
Deformačno-napäťová analýza rámu bicykla pomocou MKP
June 2007Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Csizmadia
Optimalizácia bŕzd, brzdy a brzdový systém automobilov
May 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Čekan, PhD.
Numerical determination of the stress-strain curve of metallic materials by spherical indentation
June 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Danko
Pevnostná kontrola zverných spojov hnacieho ústrojenstva lokomotívy
May 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Drahoš
Numerical solution of honeycomb structures by finite element method
May 2019Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Drahoš
Numerical solution of honeycomb structures by finite element method
May 2017Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ľuboš Drga
Napäťovo-deformačná analýza stavebného vežového žeriava 30EC-B 2,5
June 2009Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Ďurka, PhD.
Pevnostná analýza a strata stability sila na uskladnenie múky
June 2009Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anton Futák
Analýza flutterovej rýchlosti pôsobiacej na krídle UL lietadla
June 2008Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Gancarčik
Výpočtová analýza uchytenia tlakovej nádoby kontajnera
May 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexander Gelányi
Analytické a numerické riešenie nosníkov namáhaných ohybom a stiesneným krútením
June 2008Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Godovič
Ráz kladivkového bicieho mechanizmu
May 2020Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Halač
Pevnostná analýza uchytenia rámu sedadla
June 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Haršány
Second use braking force
June 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Hoďovský
Numerická napäťovo-deformačná analýza cestného mostu
June 2009Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Hoďovský
Strata stability a pevnostná analýza manipulačnej ruky pre prenos odliatkov
June 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hurajt
Virtuálny model osvetlovacieho mechanizmu
June 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. František Chovanec
Príspevok k riešenia nosníkov a rámov na nelinearnych pružných podkladoch
May 2020Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erik Chvalný
Deformačno-napäťová analýza rámu bicykla pomocou MKP
June 2009Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Chvalný
Pevnostná analýza hriadeľa kladky kladkostroja
June 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Ingeli
Použitie metódy konečných prvkov na napäťovú analýzu rámu bicykla
June 2007Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Roman Ižold
Detekcia defektov v potrubných systémoch pomocou akustických metód
May 2021Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Ižold
Influence of gyroscopic effects on natural frequencies of rotating shaft
May 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Janík
Napäťovo-deformačná analýza separačnej nádoby pomocou MKP
June 2007Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Janík
Deformačno-napäťová analýza uskladňovacej delenej nádoby pomocou MKP
June 2007Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Jurek
Pevnostná analýza rámu osobného automobilu ŠKODA120
June 2009Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Kán
Pevnostná analýza nohy robota použitím MKP
June 2008Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. David-Francisc Kapusniak
Pevnostná analýza mosta uloženého na pružnom podklade
June 2009Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Kertész, PhD.
Napäťovo deformačná analýza rámu uloženia vibračného dopravníka
June 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mário Kirka
Stress analysis based on the different components overlap and dynamic loads in the hydraulic silent block
June 2016Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šimon Kostúr
Analysis of flow over a cylindrical pipes
May 2018Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Kováč
Riešenie nosníkov vyrobených z kompozitných materiálov
June 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Kováč
Topologická optimalizácia komponentov zavesenia kolesa
June 2016Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Kováč
Napäťovo-deformačná analýza rámu s kompozitného materiálu
June 2011Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Kováč
Tepelno-mechanický návrh brzdového strmeňa kotúčovej brzdy
June 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Miroslav Kováč
Tepelno-mechanický návrh brzdového strmeňa kotúčovej brzdy
June 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radko Kozakovič
Optimalizácia polohy upínacích kolíkov na prípravku
June 2014Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Kráľ
Deformačno-napäťový analýza v procese odlievania
May 2019Displaying the final thesis
51.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martin Kráľ
Stess-strain analysis of casting process
November 2019Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Kráľ
Návrh mechanizmu na posuv a riadenie laseru 3D scaneru
June 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Krempaský
Design and stress-strain analysis of stowing the wheels of the racing vehicle
May 2018Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Legath
Deformačno-napäťová analýza nohy robota
June 2012Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Lehuta
Pevnostná analýza formy na odlievanie
June 2010Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radovan Lenart
Deformačno-napäťová analýza rámu bicykla\\vyrobeného s kompozitného materiálu
June 2008Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Lipták
Teplotno-mechanická analýza procesu trecieho premiešavacieho zvárania
June 2012Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcel Madarász
Development and measurement with tactile eye stiffness sensor
June 2013Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Madro
Experimentálne porovnanie výkonových priebehov
June 2007Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Magušin
Koncepčný návrh kinematiky pruženia zavesenia kolesa
June 2016Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Matejíček
Vibračná analýza svetla motocyklu
June 2016Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Mazánová
Numerická analýza rámu prepravnej dráhy galvanických závesov
June 2012Displaying the final thesis
63.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Silvia Mihelová
Probability approach of solution pipeline systems lying in elastic foundation
June 2020Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Molčány
Výpočtová analýza indukčného ohrevu
June 2011Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Moravčík
Napäťová analýza koľajnice prepravníka
June 2014Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Moravčík
Unconventional design of detent pin for synchronization in manual transmission
June 2016Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Moťovský, PhD.
Úprava rámu horského bicykla z hľadiska pevnosti
June 2010Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Attila Németh
Optimalizácia riadenia tlmenia virtuálneho polovičného modelu auta
June 2013Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Niko
Pevnostná analýza rámu formule použitím MKP
June 2008Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrícia Olajcová
Numerical stress-strain analysis of frame made by composite material
May 2018Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Otépka
Vplyv autofretážneho tlaku na únavovú životnosť tlakovej nádoby
June 2015Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Pagáč
Numerical stress-strain analysis of frame of motorcycle
May 2018Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Palaj
Design and stress-strain analysis of steering rack of racing sport vehicle
May 2018Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Pindeš
Posúdenie tesnosti prírubového spoja
June 2016Displaying the final thesis
75.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Marek Raček
Adaption of the acoustic emission method to characterize phase transformations in the material of pressure vessels of metastable austenitic steel AISI 304
May 2019Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Sátor, PhD.
Numerická napäťovo-deformačná analýza oceľového železničného mostu
June 2009Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ferdinand Surový
Stress-strain analysis of planetary gear carrier
May 2019Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Szabó
Deformačno-napäťová analýza drevenej konštrukcie strechy
June 2011Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Szabó
Napäťovo-deformačného analýza a strata stability sila na uskladnenie múky
June 2007Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Szijjarto
Strata stability tenkostenných rúrok
June 2010Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Szimeth
Analýza rámu bicykla z hľadiska deformačno-napäťového pomocou MKP
June 2008Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Harald Szöky, PhD., MSc.
Research and optimization of the gearshift assembly in a manual gearbox
April 2016Displaying the final thesis
83.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Peter Šlesar
Deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametroch
June 2020Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Špitalik
Optimalizácia prierezov rámu cestného bicykla z hľadiska pevnosti
June 2011Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Šramová
Pevnostná analýza modernej stoličky
June 2009Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Šramová
Pevnostná analýza výsuvného mechanizmu výsuvných jednotiek v moderných výškových budovách
June 2011Displaying the final thesis
87.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Barbora Šramová
Pravdepodobnostné prístupy riešenia potrubných systémov na pružných podkladoch
August 2014Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bystrík Štofko
Virtuálny model robotického ramena riadený reálnymi údajmi z kamery.
June 2010Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gorazd Trnovec
Napäťovo-deformačná analýza plynovodného potrubia na pružnom podklade pri oprave izolácie za prevádzky
December 2011Displaying the final thesis
90.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Vojtech Valkovič
Pravdepodobnostné prístupy riešenia potrubných systémov na pružných podkladoch
July 2017Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Vallo
Deformačno-napäťová analýza sila na uskladnenie múky
June 2007Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Vallo
Použitie optimalizácie na hľadanie materiálových parametrov \\pre numerické metódy
June 2009Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Valúch
Návrh a riadenie mechanizmu 3D laserového skeneru
June 2013Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Vaňko
Napäťovo-deformačná analýza stavebného vežového žeriava 224EC-H12
June 2008Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Vavro
Pevnostná analýza cestného mostu
June 2009Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Vavro
Pevnostná analýza tenkostennej plastovej nádoby
June 2011Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Velgáň
Numerická analýza odkopávania a zakopávania \\tranzitného plynovodu DN 1200
June 2008Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Imrich Vízi
Numerical simulation of gasket montage
May 2019Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Imrich Vízi
Numerické a analytické riešenie nosníkov na pružnom podklade
May 2017Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Výboch
Napäťovo-deformačná analýza nárazu oceľovej konštrukcie s pevnou zábranou
June 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress