Oct 28, 2020   7:28 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

     
     
Lesson          
Projects          
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisUntil
Details
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Bartko, PhD.
Moderné metódy priebežnej identifikácie systémov a ich nasadenie v strojárenstve
June 2013
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Bartko, PhD.
Moderné metódy priebežnej identifikácie systémov a ich nasadenie v strojárenstve
June 2011
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Bíro
Proposal of methodology and functional concept of finding security of cyber security of industrial network elements
June 2020
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavel Bohuš
Súbor didaktických úloh v rámci Robotiky pre off-line programovanie v prostredí ABB Robot Studio
May 2017
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Brňo
A set of didactic tasks in simulation environment of Siemens Tecnomatix PLM Process Simulate for the needs of subject teaching Industrial robotics.
May 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Brňo
Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska s využitím projekčného softvéru ABB RobotStudio pre paletizačné logistické úkony
June 2016
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Cintula
Použitie GPGPU akcelerácie v strojárenských aplikáciách a ich prínos
June 2010
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefan Čakvári
Metódy riadenia a stabilizácie mobilného lietajúceho agenta kvadrikoptéry
June 2013
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Václav Demeter
Návrh a realizácia mobilného lietajúceho agenta – kvadrikoptéra
June 2014
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Václav Demeter
Návrh a prevedenie konštrukčných úprav lietajúceho mobilného prieskumného agenta
June 2012
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Adam Domin
Návrh bodovej zváracej linky s využitím simulačného softvéru ABB RobotStudio
June 2015
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adam Domin
Využitie súčasných sieťových technológií v strojárenstve
June 2013
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ján Držka
Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska pre povrchové lakovanie materiálov s využitím projekčného softvéru ABB RobotStudio
June 2014
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Oliver Findl
Možnosti nasadenia WiFi bezdrôtovej komunikácie a jej využitie v strojárenstve
June 2011
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Oliver Findl
Praktická aplikácia využitia bezdrôtovej technológie ZigBee na modely regulácie osvetlenia v miestnosti
June 2013
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Ivan Fiťka
Methodology proposal a functional concept of automated robotic workplace at metrological control of weights with non-automatic operation
May 2021Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Gajdoš
Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska pre bezkontaktné zváranie s využitím projekčného softvéru ABB RobotStudio
June 2016
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Gajdoš
Robotic line for welding reinforcements to seats for the automotive industry using ABB Spot Systems welding systems
May 2018
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marián Géci
Hĺbkové rozpoznávanie obrazu za účelom lokalizácie objektov pre mobilný robotický systém
June 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marián Géci
Programové vybavenie laboratórneho robotického ramena
June 2013Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Godiška
Moderné metódy akcelerácie numerických výpočtov s použitím GPGPU a CLUSTER technológii v strojárenstve pod OS Linux a Windows
June 2012
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivan Haburčák
Využitie bezdrôtových technológií na báze ZigBee pre návrh konceptu inteligentnej domácnosti
June 2014
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Haburčák
Využitie vnorenej platformy pre meranie a spracovanie fyzikálnych veličín na základe snímačov pre negravitačné zrýchlenie a gyroskopov
June 2016
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jozef Hapena
Design and simulation of robotic workplace in Siemens Tecnomatix Process Simulate
June 2020
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubomír Harmata
Návrh robotickej logistickej paletovacej linky v prostredí ABB Robot Studio
June 2015
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Hošo
Practical applications of GPGPU for accelerating real-time tasks on a motor brake system
June 2013
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Hošo
Využitie najnovších 3D herných grafických akcelerátorov pre strojárenské softvérové aplikácie
June 2011
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Chvostaľ
Ovládanie mobilného prieskumného robotického agenta v 3D priestore
June 2014
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Matúš Chvostaľ
Využitie vnorenej platformy pre meranie a spracovanie fyzikálnych veličín na základe snímačov pre spracovanie ultrazvukových a infračervených vĺn a elektro-indukčný snímač
June 2016
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ján Ingeli
Použitie bezdrôtových technológií v systémoch riadenia vzdialených strojárenských prevádzok
June 2009
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Janík
Využitie bezdrôtových technológií na riadenie, monitoring a zber dát pre bezobslužné strojárenské prevádzky
June 2009
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vladimír Janík
Možnosti využitia interných GPU procesorov u moderných 3D akcelerátorov pre numerické výpočty v strojárenských aplikáciách
June 2009
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matej Jukl
Design and creation of complex robotized workplace in Siemens Tecnomatix Process Simulate software environment
June 2020
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matúš Kasanovský
Process of material sorting on robotic workplace by RGB sensor
June 2020Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Albert Keszeli
Monitorovanie bezobslužných prevádzok v strojárenstve s využitím dedikovaného video servera na báze "Open Source" softvéru
June 2010
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Maroš Klapáč
Návrh výrobnej robotickej obrábacej linky v prostredí ABB Robot Studio
June 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Klapáč
Využitie vnorených platforiem na sledovanie pohybov na báze technológie RTLS (Real Time Locating System) v rámci konceptu Priemysel (Industry) 4.0
May 2017
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Kmeco
Robustné metódy priebežnej identifikácie na báze algoritmu rekurzívneho exponenciálneho zabúdania s alternatívnou kovariančnou maticou
June 2011
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Vladimír Kmeť
On-line programming of robotized workplace with industrial robot KUKA KR3R540
May 2019
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ervín Koník
Návrh didaktických cvičení na základe vnorených platforiem na báze ARDUINO pre fluidné systémy
May 2017
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tibor Konkoly
Use of machine vision systems for recognition of shapes and objects based on Cognex industrial system and their implementation in industry
June 2020Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Kotora
Možnosti využitia interných GPU procesorov u moderných 3D akcelerátorov pre numerické výpočty v strojárenských aplikáciách
June 2013
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Kotora
Návrh robotickej obrábacej linky v prostredí ABB RobotStudio
June 2015Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ján Kováč
Simulačný model robotického 3D ramena pre výpočet priamej a inverznej kinematiky
June 2014Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Kováč
Využitie bezdrôtových technológií na báze ZigBee a riadiaceho systému na báze ARM Raspberry Pi pre návrh konceptu inteligentnej domácnosti
June 2013
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dávid Kožuškanič
Realization of robotic workplace security by using new security approaches
June 2020
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kvocera
Využitie vnorenej platformy pre meranie a spracovanie fyzikálnych veličín pre detekciu magneteických síl a el. prúdu na základe Hallovho javu a snímanie frekvencie využitím optických snímačov
June 2016
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Kvocera
Využitie 3D senzorických systémov na báze MS Kinect pre návrh konceptu inteligentnej domácnosti
June 2014Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matúš Leginus
Application of RTLS localization systems in industrial practice
May 2019
Displaying the final thesis
50.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Michal Letko
Využitie grafických akcelerátorov CUDA GPU (Nvidia) pre strojárenské softvérové aplikácie
June 2010
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. et Bc. Jakub Lubelan
Siemens Technomatix PLM Process Simulate and the capabilities of creating robot industrial manufacturing workplaces
May 2018
Displaying the final thesis
52.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Andrej Majstrík
Implementácia exponenciálnych technológii inteligentného priemyslu v meraní
May 2023Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Markovič
Praktická aplikácia využitia bezdrôtovej technológie ZigBee na modely regulácie teploty v miestnosti
June 2013Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Matlovič
Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska obrábacej linky pre povrchovú úpravu plastových výliskov automobilových nárazníkov v projekčnom softvéri ABB RobotStudio
June 2016
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. František Michálek
Návrh robotickej výrobnej linky na výrobu plastových ovládacích prvkov pre automobilový priemysel s využitím ABB RobotStudio
June 2015Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marko Michal
Intelligent Household Based on Z-Wave Protocol with Own Arduino House Lighting Controller
May 2018
Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marko Michal
System for automated KNX communication testing in the field of smart building automation
June 2020Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Nagy
Návrh a simulácia robotizovanej montážnej linky v prostredí Robot Studio
June 2012Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jozef Nákačka
Moderné metódy akcelerácie numerických výpočtov v prostredí Matlab s použitím GPGPU a CLUSTER technológii
June 2012
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Petruľa
Meranie výrobného taktu zváracej robotickej linky pomocou CEE (Cyclic Event Evaluator) a SIEMENS Tecnomatix PLM
May 2017
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloš Podbielančík
Automated robotic workplace using ABB industrial robots
May 2019
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Pohrebovič
Použitie bezdrôtových technológií v systémoch riadenia vzdialených strojárenských prevádzok a aspekty ich zabezpečenia
June 2011
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Pollák
Praktické využitie technológie GPGPU výpočtov na súčasných 3D grafických akcelerátoroch v strojárenstve
June 2010
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Pollák
Využitie súčasných dostupných technológii na grafických kartách pre potreby modelovania a simulácie v strojárenstve
June 2008
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Radoský
Využitie bezdrôtových technológií v procesoch riadenia bezobslužných strojárenských prevádzok v pásmach WiFi a MMW
June 2011
Displaying the final thesis
66.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Oliver Rovný
Design of feed system of portable programmable milling robot designed for machining of welded pipeline surfaces
June 2019Displaying the final thesis
67.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Oliver Rovný
Návrh posuvovej sústavy prenosného programovateľného frézovacieho robota určeného na obrábanie zvarových plôch potrubí.
June 2019Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Rozbora
Využitie bezdrôtových dátových procesov v stojárenstve
June 2012
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Ruža
Ovládanie mobilných robotických prieskumníkov v 3D priestore
June 2012
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Ruža
Priama a inverzná kinematická úloha pre robotické rameno SCHUNK
June 2015Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Richard Salíni
Optimization of the production line using the Siemens Plant Simulate software environment
May 2019Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľudovít Sándor
Možnosti nasadenia WiFi bezdrôtovej komunikácie a jej využitie v petrochemickom priemysle
June 2012Displaying the final thesis
73.
Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Juraj Slovák
Advanced image recognition in industrial robotics
August 2021Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Smolej
Praktické využitie technológie bezdrôtových WiFi dátových prenosov pre aplikácie v strojárenstve
June 2010
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Martin Staroň
SmartHome based on Homey system and external comunications in Z-Wave, ZigBee a 433Mhz
May 2019
Displaying the final thesis
76.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Ivan Stojanov
Siemens Technomatix PLM Process Simulate
May 2018
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Maroš Strišovský
Inteligentné domácnosti na báze protokolu Z-Wave a ich praktické použitie s využitím vnorenej platformy na báze Raspberry PI
June 2016
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Stroka
Využitie moderných 3D grafických akcelerátorov pre potreby urýchlenia numerických výpočtov v strojárenstve
June 2009Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcel Struhár
Návrh robotickej linky pre drevárský priemysel vo vývojovom softvéri ABB RobotStudio
June 2015
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Adam Suchý
Smart Homes based on Z-Wave protocols
May 2018
Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Daniel Szabó
Návrh inteligentnej domácnosti s využitím 3D senzorického systému MS Kinect v softvérovom prostredí Matlab
June 2013
Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mátyás Szarka
Praktická aplikácia využita 3D senzorického snímača MS Kinect pre potreby inteligentnej domácnosti
June 2013
Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Šálka
Design and simulation of an automated production line in Siemens Process Simulate
May 2019
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Šauša
Inteligentný merací systém pozície plynového a brzdového pedálu v elektrickom monoposte Formula Student.
June 2016
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martin Šauša
Využitie bezdrôtových technológií na báze ZigBee pre návrh konceptu inteligentnej domácnosti a riadenia vybraných funkčných prvkov
June 2014
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Šíma
Design and creation of complex robotized workplace
June 2020
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Šíma
Intelligent Z-Wave Logic Household with Own Air Quality Sensor on Arduino platform
May 2018Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Šimon
Návrh simulácie robotického pracoviska na kompletizáciu motorových blokov v prostredí ABB Robot Studio
May 2017Displaying the final thesis
89.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Matej Šimovec
Design and implementation of monitoring and control methodologies for smart aquaponic systems
May 2022
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matej Šimovec
Súbor didaktických úloh v rámci Robotiky pre on-line a off-line programovanie priemyselného robota KUKA KRL-125L90/2
May 2017
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Pavol Šmitala
Návrh a simulácia robotizovaného pracoviska v prostredí Robot Studio
June 2012Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Šofranko
Utilization of machine vision systems for the needs of industrial practice and their integration within the virtualization design of robotic workplaces
June 2020Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Šroba
Design of the robotized workplace for the installation of the primary optics of the headlamp
May 2019
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adrián Šurmánek
Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska s využitím technologických a logistických robotov v projekčnom softvéri ABB RobotStudio
June 2014Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Boris Švančara
Praktické využitie technológie GPGPU matematickej akcelerácie pre potreby softvérových strojárenských aplikácií
June 2011
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Tabačiar
Návrh robotickej baliacej linky v prostredí ABB Robot Studio
June 2015
Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Talo
Evaluation of the accuracy of industrial localization systems based on RTLS technology
May 2019
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matúš Tatarko
Virtualizácia riadenia robotického výrobného systému s využitím modulu Virtual Commissioning v prostredí Siemens PLM Tecnomatix Process Simulate 
May 2017
Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Toman
Metódy priebežnej identifikácie systémov so zabúdaním a ich nasadenie v strojárenstve
June 2012
Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Štefan Tóth
Moderné metódy akcelerácie numerických výpočtov s použitím GPGPU a CLUSTER technológii v strojárenstve pod OS Linux v prostredí HPC Pelikan
June 2013
Displaying the final thesis
101.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Štefan Tóth
Návrh využitia GPGPU akcelerátorov na báze Nvidia CUDA technológie pre súčastné strojárenské aplikácie
June 2010
Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Štefan Tóth
Návrh využitia GPGPU akcelerátorov na báze Nvidia CUDA technológie pre súčastné strojárenské aplikácie
June 2011
Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Václav
Off-line programming of ABB robotic arm performing point resistance welding in ABB RobotStudio
May 2018
Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Valášek
Design of a robotic workplace for welding aluminum bicycle frames
May 2018
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Valent
Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska na bodové zváranie s využitím projekčného softvéru ABB RobotStudio
June 2014
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Pavol Vašek, PhD.
Design of methodology and measurement model for testing of logistics system in flexible production and design of algorithms for its optimization
July 2020Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Vašek, PhD.
Súbor didaktických úloh v rámci Robotiky pre on-line a off-line programovanie priemyselného robota KUKA KRL-125L90/2
May 2017Displaying the final thesis
108.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Bc. Marcel Vdoleček
Návrh robotickej manipulačnej linky pre potreby kaliacej linky automobilových hriadeľov v prostredí ABB Robot Studio
June 2015Displaying the final thesis
109.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marcel Vdoleček
Návrh zabezpečenia robotického pracoviska a jeho simulácia v prostredí ABB Robot Studio
May 2017
Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Vico
Digital interface creation and control for industrial robots KUKA KR3R540
May 2019
Displaying the final thesis
111.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Vilášek
Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska pre konzerváciu guličkových ložísk s využitím projekčného softvéru ABB RobotStudio
June 2016
Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lukáš Vilášek
Reconstruction of the injection molding machine for the production of wax models with increased safety using the TIA Portal environment and the safety PLC
May 2018Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivan Žabka
Ovládanie lietajúceho mobilného prieskumného agenta
June 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress