Aug 14, 2020   9:46 a.m. Mojmír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

          Lesson          
Projects     Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design of robotic station for wood industry within development software
Written by (author):
Department:
Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh robotickej linky pre drevárský priemysel vo vývojovom softvéri ABB RobotStudio
Summary:
Témou diplomovej práce je vlastný návrh a simulácia robotizovaného pracoviska vo vývojovom softvéri ABB RobotStudio. Teoretická časť rozoberá význam automatizácie a robotizácie, možnosti programovania priemyselných robotov a základné informácie o spoločnosti ABB a ich vývojového softvéru RobotStudio. Ďalej v rámci teoretickej časti práce je spomenutá technológia lepenia a jej princíp. V praktickej časti je navrhnutý vlastný koncept autonómneho robotizovaného pracoviska výrobnej linky pre drevársky priemysel až po výslednú simuláciu . Pri offline programovaní boli použité priemyselné roboty od firmy ABB a to robot triedy IRB1600 a robot triedy IRB2600.
Key words:
ABB, drevársky priemysel, RobotStudio, simulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited