Jun 1, 2020   7:06 p.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 

     
Graduate          Final thesis
     
          Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Conceptual design of robotic workstation on spot welding using project planning software ABB RobotStudio
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska na bodové zváranie s využitím projekčného softvéru ABB RobotStudio
Summary:
Práca sa zaoberá návrhom robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí ABB RobotStudio. Teoretická časť je zameraná na rozdelenie priemyselných robotov a ich riadenie. Zaoberá sa taktiež vývojom robotiky v bývalom Československu a súčasným stavom robotiky na Slovensku. V praktickej časti je realizovaný koncepčný návrh pracoviska bodového odporového zvárania s využitím robota ABB IRB6700. Jedná sa o pracovisko v ktorom sa bodovo zvára časť karosérie automobilu. Hlavným cieľom práce je overiť priestorovú dostupnosť zváracej hlavice k bodom zvárania. Simuláciou v prostredí ABB RobotStudio je tento proces odladený a je určený konečný čas pracovného cyklu. Z hľadiska vzniku kolíznych stavov a bezpečnosti pracoviska je návrh realizovaný tak, aby v pracovnom priestore robota k žiadnym nechceným kolíziám nedochádzalo.
Key words:programovanie priemyselných robotov, ABB RobotStudio, priemyselný robot

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited