28. 2. 2020  19:42 Zlatica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikační číslo: 2232
Univerzitní e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska na bodové zváranie s využitím projekčného softvéru ABB RobotStudio
Autor: Ing. Andrej Valent
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska na bodové zváranie s využitím projekčného softvéru ABB RobotStudio
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí ABB RobotStudio. Teoretická časť je zameraná na rozdelenie priemyselných robotov a ich riadenie. Zaoberá sa taktiež vývojom robotiky v bývalom Československu a súčasným stavom robotiky na Slovensku. V praktickej časti je realizovaný koncepčný návrh pracoviska bodového odporového zvárania s využitím robota ABB IRB6700. Jedná sa o pracovisko v ktorom sa bodovo zvára časť karosérie automobilu. Hlavným cieľom práce je overiť priestorovú dostupnosť zváracej hlavice k bodom zvárania. Simuláciou v prostredí ABB RobotStudio je tento proces odladený a je určený konečný čas pracovného cyklu. Z hľadiska vzniku kolíznych stavov a bezpečnosti pracoviska je návrh realizovaný tak, aby v pracovnom priestore robota k žiadnym nechceným kolíziám nedochádzalo.
Klíčová slova:programovanie priemyselných robotov, ABB RobotStudio, priemyselný robot

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně