May 28, 2020   9:51 a.m. Viliam
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts          Lesson
     
     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Robotic production line proposal for plastic controls for the automotive industry
Written by (author): Ing. František Michálek
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh robotickej výrobnej linky na výrobu plastových ovládacích prvkov pre automobilový priemysel s využitím ABB RobotStudio
Summary:
Témou diplomovej práce je 3D návrh robotickej výrobnej linky a jej simulácia v softvéri ABB RobotStudio. Na začiatku je diplomová práca venovaná rozdeleniu robotov a manipulátorov, teória z prostredia robotov. Nasleduje popis reálnej výrobnej linky. V ďalšej časti je popísaná firma ABB a jej produkty. A v poslednej časti je popísaná urobená praktická časť diplomovej práce. V tejto časti je popísaná tvorba 3D simulácie od samých začiatkov ako je vloženie komponentov až po výsledné programovanie. V 3D simulácii sú použité tri roboty od ABB s označením IRB 2400 a IRB 6650S. Pracovné nástroje boli použité vákuový gripper a striekacia pištoľ Robobel 951. Návrh je vybavený dopravníkom a inteligentnou paletou. Vybrané časti návrhu sú opatrené detekciou kolízii. Práca je zakončená funkčnou stanicou a zdrojovým kódom.
Key words:
Priemyselný robot, ABB, Robotická výrobná linka, RobotStudio

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited