Feb 18, 2020   10:01 a.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and construction of mobile flying agent – quadcopter
Written by (author): Ing. Václav Demeter
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Marek Honek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia mobilného lietajúceho agenta – kvadrikoptéra
Summary:Témou diplomovej práce je Návrh a realizácia mobilného lietajúceho agenta -- kvadrikoptéra. V úvodných častiach práce je pozornosť venovaná histórii vzniku prvých bezpilotných lietajúcich prostriedkov, súčasnému deleniu týchto strojov na princípe multikoptéry a ich základné charakteristiky spojené s výhodami a nevýhodami jednotlivých koncepčných riešení. V praktickej časti je popísaný koncepčný návrh kvadrikoptéry v 3D prostredí, popis voľby jednotlivých komponentov a realizácia daného návrhu. Súčasťou práce je taktiež návrh a realizácia funkčného podsystému na zber telemetrických údajov do prostredia Matlab.
Key words:kvadrikoptéra, UAV, Catia V5R20, PID - regulátor, Arduino, Matlab, Simulink, Telemetria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited