Nov 1, 2020   0:22 a.m. Denis, Denisa, Deň pracovného voľna - Sviatok všetkých svätých
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

                    
     
Publications     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Conceptual proposal of robotic place of work for surface varnishing of materials using ABB RobotStudio software
Written by (author):
Department:
Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
prof. Ing. Gergely Takács, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska pre povrchové lakovanie materiálov s využitím projekčného softvéru ABB RobotStudio
Summary:Priemyselné roboty a manipulátory sú dôležitou súčasťou priemyslu ako takého. Nemenej dôležité sú však softvéry slúžiace na simuláciu a optimalizáciu liniek s nasadením priemyselných robotov a manipulátorov, ktoré napomáhajú pri ich integrácií. Preto sa touto témou bude zaoberať aj táto diplomová práca. Témou teoretickej časti bude opísať rozdelenie priemyselných robotov a opísať základné technológie využívané pri nanášaní ochranných vrstiev na karosériu automobilu. Praktická časť tejto práce sa bude venovať softvéru ABB RobotStudio a podrobnému opisu postupu tvorby simulácie robotizovanej lakovacej linky s využitím lakovacieho priemyselného robota IRB 5400 od firmy ABB.
Key words:
ABB RobotStudio, Target, Priemyselný robot, Manipulátor, Path

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited