Sep 23, 2020   11:45 a.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

     
     
     
     
Projects     Publications     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Draft of robotic cell for palletizing logistic operations in projection software ABB RobotStudio
Written by (author):
Ing. Adam Brňo
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska s využitím projekčného softvéru ABB RobotStudio pre paletizačné logistické úkony
Summary:
V bakalárskej práci sa zameriavame na odsimulovanie spojené s návrhom paletizačného logistického pracoviska a následnú optimalizáciu s využitím jedného robota v simulačnom prostredí ABB RobotStudio. Prvé kapitoly práce bližšie vysvetľujú programovanie robotov a približujú niečo málo o robotike v globálnom aspekte. Praktickú časť tvorí druhá polovica bakalárskej práce. V tej sa venujeme optimalizácii a konečnému návrhu linky v simulačnom prostredí. Na paletizačné operácie využívame robota značky ABB kategórie IRB 4600 spolu s modelmi objektov vytvorenými v programe CATIA V5R20. Jeden robot vykonáva plnenie dreveného prepravného boxu tromi polotovarmi z duralu, uzatvorenie boxu dreveným vekom bez potreby ďalšej fixácie. Pri výkone inštrukcií robotu sekundujú tri inteligentné dopravníky vybavené indikátormi statusu. Následne je box prenášaný na paletu tak, aby bola plocha palety maximálne využívaná. Po uložení ôsmich boxov na paletu, a teda vytvorením jedného poschodia, je proces paletizácie ukončený.
Key words:
paletizácia, logistika, robotika, ABB, RobotStudio

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited