May 28, 2020   10:57 a.m. Viliam
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 

Contacts     Graduate
     
     
     
     
     Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Design of robotic workstation for conversation of ball-bearing in projection software ABB RobotStudio
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Oliver Rovný
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska pre konzerváciu guličkových ložísk s využitím projekčného softvéru ABB RobotStudio
Summary:
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom robotického pracoviska pre konzerváciu guličkových ložísk, určených pre novú električku mesta Bratislava "ForCity Plus 30T". V teoretickej časti je práca venovaná definovaniu základných pojmov, opisu pojmov "priemyselný robot" a "manipulátor". V praktickej časti je práca venovaná opisu pracovného postupu pri návrhu samotného robotického pracoviska. Opis pracovného postupu je venovaný najdôležitejším prvkom, pri ktorých sme využili teoretické znalosti z oblasti konštruovania, robotiky, priemyselnej automatizácie a robotiky. Hlavnou úlohou robotického pracoviska je konzervácia guličkových ložísk, zložená z dvoch operácií, očistenia ložísk a následného konzervovania. Vedľajšou úlohou pracoviska je paletizovanie konzervovaných ložísk do prepravnej nádoby. V návrhu pracoviska boli použité dva roboty s typovým označením IRB 6700, roboty boli osadené špeciálne vytvorenými nástrojmi, ktoré sme skonštruovali na manipuláciu s ložiskami, pracovisko bolo doplnené o dva špeciálne navrhnuté dopravníky a modely pracovných nástrojov a častí pracoviska.
Key words:
priemyselný robot, ABB RobotStudio, guličkové ložisko, robotická konzervačná linka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited