May 28, 2020   8:31 a.m. Viliam
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

     
     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The design of robotic packaging line in the enviroment ABB RobotStudio
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Milan Vachálek
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh robotickej baliacej linky v prostredí ABB Robot Studio
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom robotickej baliacej linky s využitím technológie lepenia. V úvodných častiach práce sa nachádza definícia základných pojmov a popis spoločnosti ABB. V praktickej časti sme sa oboznámili s prostredím softvéru RobotStudio a naučili sme sa aplikovať získané teoretické poznatky z oblasti programovania, robotizácie a automatizácie. Použili sme troch robotov z knižnice ABB IRB 2600ID s rôznymi parametrami a importovali sme CAD modely zariadení i predmetov, ktoré sme vytvorili v programe CATIA V5R20. Práca je zameraná na manipuláciu s predmetmi a aplikáciu lepidla na plastové povrchy. Plastová krabica na hlavnom dopravníku bude naplnená nakladacím robotom. Jeho úlohou je naložiť do nej dva plastové objekty prichádzajúce po vedľajšom dopravníku. Po naložení je krabica dopravená k stanici, kde na jej obvod bude pomocou robota nanesené lepidlo. Na treťom stanovisku robot nasadí na krabicu veko čím dôjde k uzavretiu a tým sa práca baliacej linky považuje za vykonanú.
Key words:
ABB RobotStudio, priemyselný robot, robotická baliaca linka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited