Sep 23, 2020   11:49 a.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate
     
     
     
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Object recognition with depth image and object detection for mobile robotic system
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Ondrej Smutný
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hĺbkové rozpoznávanie obrazu za účelom lokalizácie objektov pre mobilný robotický systém
Summary:
Predložená diplomová práca sa zaoberá rozpoznávaním a lokalizáciou objektu z hĺbkových a farebných obrazov na základe rozpracovanej problematiky digitálneho obrazu, jeho snímania a spracovania. Použité obrázky boli získané pomocou snímacieho zariadenia Kinect. Ďalej sa táto práca zameriava na získanie súradníc objektu, pričom sa kladie dôraz na hĺbkový obraz, a preto je potrebné vychádzať z geometrických vlastností objektu. Hĺbkový obraz bol využitý pri segmentácii obrazu, k filtrácii redundantných informácií a k vypočítaniu súradníc objektu v reálnom svete. Farebný obrázok bol použitý len na kontrolu farby objektu. Pri realizácii sa vychádzalo zo skutočnosti, že navrhnuté riešenie bude aplikované na mobilnom robotickom podvozku vyvíjanom na našom ústave.V poslednej časti je popísaný robotický systém, na ktorom bude toto rozpoznávanie objektov použité, ďalej je popísaná analýza problému umiestnenia kamery, problémov s hĺbkovým rozlíšením digitálneho obrazu a riešenie s konečným hodnotením práce.
Key words:
segmentácia obrazu, hĺbkové rozpoznávanie obrazu, lokalizácia objektu, mobilný robotický systém, Kinect

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited