28. 2. 2020  22:38 Zlatica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikační číslo: 2232
Univerzitní e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hĺbkové rozpoznávanie obrazu za účelom lokalizácie objektov pre mobilný robotický systém
Autor: Ing. Marián Géci
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Smutný
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hĺbkové rozpoznávanie obrazu za účelom lokalizácie objektov pre mobilný robotický systém
Abstrakt:Predložená diplomová práca sa zaoberá rozpoznávaním a lokalizáciou objektu z hĺbkových a farebných obrazov na základe rozpracovanej problematiky digitálneho obrazu, jeho snímania a spracovania. Použité obrázky boli získané pomocou snímacieho zariadenia Kinect. Ďalej sa táto práca zameriava na získanie súradníc objektu, pričom sa kladie dôraz na hĺbkový obraz, a preto je potrebné vychádzať z geometrických vlastností objektu. Hĺbkový obraz bol využitý pri segmentácii obrazu, k filtrácii redundantných informácií a k vypočítaniu súradníc objektu v reálnom svete. Farebný obrázok bol použitý len na kontrolu farby objektu. Pri realizácii sa vychádzalo zo skutočnosti, že navrhnuté riešenie bude aplikované na mobilnom robotickom podvozku vyvíjanom na našom ústave.V poslednej časti je popísaný robotický systém, na ktorom bude toto rozpoznávanie objektov použité, ďalej je popísaná analýza problému umiestnenia kamery, problémov s hĺbkovým rozlíšením digitálneho obrazu a riešenie s konečným hodnotením práce.
Klíčová slova:segmentácia obrazu, hĺbkové rozpoznávanie obrazu, lokalizácia objektu, mobilný robotický systém, Kinect

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně