Jan 19, 2020   9:26 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The design of a spot welding line using the ABB RobotStudio simulation software
Written by (author): Ing. Adam Domin
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Nákačka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh bodovej zváracej linky s využitím simulačného softvéru ABB RobotStudio
Summary:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť, naprogramovať a odsimulovať robotické pracovisko pomocou simulačného softvéru od spoločnosti ABB. V teoretickej časti sa nachádza úvod do problematiky priemyselnej robotiky a jej využitie v automobilovom priemysle s konkrétnymi technologickými operáciami. Ďalej diplomová práca uvádza prácu so softvérovým rozhraním RobotStudio. V praktickej časti je uvedený návrh robotickej stanice s technologickou operáciou bodového zvárania, ktorý je následne zrealizovaný a odsimulovaný v softvérovom prostredí ABB RobotStudio. Na záver práce je uvedená analýza vytvoreného pracoviska. Robotická stanica využíva priemyselných robotov ABB IRB 4400.
Key words:RobotStudio, priemyselný robot, simulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited