6. 6. 2020  19:30 Norbert
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikačné číslo: 2232
Univerzitný e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 

     
     
Výučba     Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Návrh bodovej zváracej linky s využitím simulačného softvéru ABB RobotStudio
Autor:
Pracovisko:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:
Ing. Jozef Nákačka
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh bodovej zváracej linky s využitím simulačného softvéru ABB RobotStudio
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je navrhnúť, naprogramovať a odsimulovať robotické pracovisko pomocou simulačného softvéru od spoločnosti ABB. V teoretickej časti sa nachádza úvod do problematiky priemyselnej robotiky a jej využitie v automobilovom priemysle s konkrétnymi technologickými operáciami. Ďalej diplomová práca uvádza prácu so softvérovým rozhraním RobotStudio. V praktickej časti je uvedený návrh robotickej stanice s technologickou operáciou bodového zvárania, ktorý je následne zrealizovaný a odsimulovaný v softvérovom prostredí ABB RobotStudio. Na záver práce je uvedená analýza vytvoreného pracoviska. Robotická stanica využíva priemyselných robotov ABB IRB 4400.
Kľúčové slová:
RobotStudio, priemyselný robot, simulácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene