Aug 4, 2020   7:11 a.m. Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 

          
     
Final thesis
     
     
     Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design of robotic machining line in the ABB RobotStudio simulation software
Written by (author): Ing. Marek Kotora
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
Ing. Milan Vachálek
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh robotickej obrábacej linky v prostredí ABB RobotStudio
Summary:
Témou diplomovej práce je vytvorenie funkčnej linky na obrábanie v prostredí ABB RobotStudio a vyhotoviť jej simuláciu. V úvodných kapitolách sme si vysvetlili základnej pojmy z prostredia robotiky a jej priemyselných aplikácií. Rozoberieme si technologické hlavice, ktoré používame v našej práci. Zoznámime sa so spoločnosťou ABB a ukážeme si jej uplatnenie na Slovensku. Ďalej si povieme výhody off-line programovania. V praktickej časti vytvoríme samotného pracovisko na obrábanie, ktoré následne aj zrealizujeme v softvérovom prostredí ABB RobotStudio. V návrhu práce boli využité roboty IRB 4600 s chápadlom na určeným na manipuláciu a robot IRB 2400 s rezacou hlavicou. Na závere si popíšeme naše pracovisko a ukážeme si ako ho môžeme zefektívniť.
Key words:
ABB RobotStudio, Priemyselný robot, manipulátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited