Aug 4, 2020   7:39 a.m. Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 

Contacts
     
Graduate
     
Lesson     Final thesis
     
Projects     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design of transfer machine for the surface treatment of plastic moldings of automobile bumper
Written by (author):
Department:
Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska obrábacej linky pre povrchovú úpravu plastových výliskov automobilových nárazníkov v projekčnom softvéri ABB RobotStudio
Summary:
Táto diplomová práca sa venuje koncepčnému návrhu robotizovaného pracoviska povrchovej úpravy plastových nárazníkov v prostredí programu ABB robot Studio. V úvode sa práca venuje histórii robotizácie a základnému deleniu robotov. Ďalej sú rozobrané jednotlivé časti robotov ako napríklad pohony a snímače. Jadro práce sa venuje programu ABB robot studio, v ktorom je vytvorený program a taktiež vizualizácia pracoviska. Okrem programu ABB Robot Studio bol pri tvorbe pracoviska použitý aj program Catia V5 R20, v ktorom boli vytvorené prípadne upravené, niektoré potrebné modeli pre vizualizáciu robotického pracoviska. V závere práce je popis funkcie pracoviska, riadiaci kód robotov v programovacom jazyku RAPID a taktiež vizualizácia finálneho pracoviska.
Key words:
ABB, robot, injekčný vstrekovací lis

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited