1. 6. 2020  9:59 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikačné číslo: 2232
Univerzitný e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 

Kontakty
     
Absolvent
     
     
Záverečná práca     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska obrábacej linky pre povrchovú úpravu plastových výliskov automobilových nárazníkov v projekčnom softvéri ABB RobotStudio
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:Ing. Milan Vachálek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska obrábacej linky pre povrchovú úpravu plastových výliskov automobilových nárazníkov v projekčnom softvéri ABB RobotStudio
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa venuje koncepčnému návrhu robotizovaného pracoviska povrchovej úpravy plastových nárazníkov v prostredí programu ABB robot Studio. V úvode sa práca venuje histórii robotizácie a základnému deleniu robotov. Ďalej sú rozobrané jednotlivé časti robotov ako napríklad pohony a snímače. Jadro práce sa venuje programu ABB robot studio, v ktorom je vytvorený program a taktiež vizualizácia pracoviska. Okrem programu ABB Robot Studio bol pri tvorbe pracoviska použitý aj program Catia V5 R20, v ktorom boli vytvorené prípadne upravené, niektoré potrebné modeli pre vizualizáciu robotického pracoviska. V závere práce je popis funkcie pracoviska, riadiaci kód robotov v programovacom jazyku RAPID a taktiež vizualizácia finálneho pracoviska.
Kľúčové slová:
ABB, robot, injekčný vstrekovací lis

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene