Dec 14, 2019   6:15 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application design of Z-wave based technologies at home automation with use of embedded platforms based on Raspberry Pi
Written by (author): Ing. Mária Bunová
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Oliver Rovný
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie bezdrôtových technológií na báze Z-Wave pre návrh konceptu inteligentnej domácnosti za pomoci vnorených platforiem na báze Raspberry PI
Summary:Táto práca sa zaoberá vytvorením inteligentnej domácnosti za pomoci pomerne mladej komunikačnej technológie Z-wave a platformy Raspberry Pi. Obsahuje všeobecný prehľad zariadení a protokolov, ktoré môžu byť použité pre takúto aplikáciu. Bližšie popisuje komunikačný protokol Z-wave. Následne sa venuje aplikácii teoretických poznatkov na riadenie osvetlenia v byte a snímanie pohybu a fyzikálnych veličín ako teplota, svetelnosť, alebo vlhkosť.Na túto aplikáciu využíva otvorený softvér a hardvér. Riadiace centrum je OpenHAB, bežiaci na operačnom systéme Raspbian (založený na Debian), ktorý beží v Raspberri Pi.
Key words:inteligentná domácnosť, bezdrôtová komunikácia, Z-wave, OpenHAB, Raspbian, Raspberry Pi, snímače

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited