Oct 20, 2020   6:22 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate
     
     Final thesis     
     Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Using nested platform for measurement and processing of physical quantities on the basis of the acceleration sensors and gyroscopes
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
prof. Ing. Gergely Takács, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie vnorenej platformy pre meranie a spracovanie fyzikálnych veličín na základe snímačov pre negravitačné zrýchlenie a gyroskopov
Summary:
Cieľom diplomovej práce je didakticky spracovať návrh príkladov a úloh pre meranie rôznych fyzikálnych veličín. Veličiny meriame pomocou snímačov, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi rozšírené a používané v rôznych odvetviach a zariadeniach. Snímače, ktoré sú v práci bližšie popísané sú akcelerometre a gyroskopy, pomocou ktorých meriame zrýchlenie v jednotlivých osiach a merania náklonov. Pri týchto meraniach je použitá platforma Arduino Mega 2560, ktorá je open source elektronická platforma na báze jednoduchého mikrokontroléra. V práci je taktiež spomenuté ako sa vytvára sériová komunikácia medzi softvérovými platformami Arduino a Matlab. Pomocou tejto komunikácie je urobená kalibrácia jednotlivých snímačov a vytvorené grafické výstupy pre znázornenie zrýchlenia a náklonov akcelerometrov a gyroskopov.
Key words:
snímač, Arduino, Matlab, akcelerometer, gyroskop, zrýchlenie, meranie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited