May 27, 2020   12:21 p.m. Iveta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts
     
     Lesson
     
     
     Publications     Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Using nested platform for measurement of physical quantities and processing to detect magnetic forces and electrical current based on Hall effect and frequency scan using optical sensors
Written by (author):
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie vnorenej platformy pre meranie a spracovanie fyzikálnych veličín pre detekciu magneteických síl a el. prúdu na základe Hallovho javu a snímanie frekvencie využitím optických snímačov
Summary:Meranie a spracovanie fyzikálnych velicín predstavuje všeobecný problém v rôznych oblastiach riadenia automatizacných systémov. S rýchlim rozvojom informacných technológií sa vyvíjajú a konštruujú stále nové, lepšie a presnejšie zariadenia používane na meranie týchto velicín. Diplomová práca sa zaoberá návrhom didaktických meraní fyzikálnych velicín a ich vyhodnotenie s využitím vývojovej platformy Arduino Mega 2560, ktorá predstavuje jednoduchý nástroj pre spracovanie analógových a digitálnych signálov. Fyzikálne veliciny, ktoré sa merajú, sú magnetická indukcia, elektrický prúd a na záver sa budeme venovat meraniu frekvencie. K zvládnutiu problematiky pre prvé dve veliciny sa vybrali snímace využívajúce Hallov efekt a optické snímace na meranie frekvencie otácania jednosmerného elektromotora.
Key words:
Arduino, Hallov efekt, magnetická indukcia, elektrický prúd, frekvencia, snímac

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited