Feb 17, 2020   7:00 a.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Using embeded platform for measurement and processing of physical quantities based on sensors for processing ultrasonic and infrared waves and electro-inductive sensor.
Written by (author): Ing. Matúš Chvostaľ
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie vnorenej platformy pre meranie a spracovanie fyzikálnych veličín na základe snímačov pre spracovanie ultrazvukových a infračervených vĺn a elektro-indukčný snímač
Summary:V dnešnej dobe sa priemyselná automatizácia nezaobíde bez snímačov, pomocou ktorých získavame potrebné informácie o prebiehajúcich dejoch na automatizovaných linkách. Tieto informácie sú väčšinou vo forme fyzikálnych veličín, ktoré je potrebné pomocou snímačov merať a následne vyhodnocovať. Na vyhodnocovanie týchto fyzikálnych veličín je vhodná vývojová platforma Arduino, ktorá je vyhovujúcim prostriedkom na spracovanie analógových a digitálnych signálov. Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť interakciu práve medzi platformou Arduino Mega 2560 a snímačmi, ktoré pracujú na rôznych fyzikálnych princípoch. Táto interakcia je popísaná formou didaktických príkladov pre študentov na meranie vzdialenosti a otáčok elektromotorčeka. Na meranie vzdialenosti sú požité postupne dva snímače, a to infračervený a ultrazvukový snímač. Otáčky elektromotorčeka sú merané pomocou elektro-indukčného snímača.
Key words:Arduino, vzdialenosť, linearita, otáčky, ultrazvuk, infračervené svetlo, elektromagnetická indukcia, snímač

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited