May 27, 2020   11:56 a.m. Iveta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

     
Graduate     Lesson
     
     
Projects          Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Smart home based on Z-Wave protocol and practical use using embedded platform based on Raspberry PI.
Written by (author):
Department:
Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Inteligentné domácnosti na báze protokolu Z-Wave a ich praktické použitie s využitím vnorenej platformy na báze Raspberry PI
Summary:
Práca sa venuje praktickému použitiu bezdrôtového protokolu Z-Wave, využívaného v oblasti inteligentných domácností. V úvodnej časti práca ozrejmuje pojem inteligentná domácnosť a predstavuje jej základné charakteristiky. Súčasťou je aj prehľad a porovnanie rôznych komunikačných protokolov používaných pri realizácií inteligentných domácností ako aj stručná špecifikácia bezdrôtovej komunikácie Z-Wave. Praktická časť opisuje použitie komerčných koncových zariadení ako je pohybový snímač, elektrický spínač a RFID čítačku. Tie sú konfigurované a ovládané pomocou riadiacej jednotky Razberry, ktorá je vytvorená spojením vnorenej platformy Raspberry PI a Z-Wave modulu pripojeného na jej GPIO porty.
Key words:
inteligentná domácnosť, Z-Wave, Raspberry PI, Razberry

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited