May 28, 2020   10:55 a.m. Viliam
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 

     
     
     
     
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Smart Measurement System of Accelerator and Brake Pedal Position in a Formula Student Electric Vehicle
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Ondrej Smutný
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Inteligentný merací systém pozície plynového a brzdového pedálu v elektrickom monoposte Formula Student.
Summary:
Cieľom tejto práce je teoretické spracovanie funkčnosti merania pozície pedálov v elektrickom monoposte. Daná problematika je zameraná na analýzu riešení výberu spôsobu požadovaného merania pre brzdový pedál a plynový pedál. Ďalším cieľom je navrhnutie samotnej elektrickej časti pedálovej zostavy pre reálne podmienky používania v praxi. Čitateľ je v práci oboznámený so základnými obmedzujúcimi pravidlami súťaže Formula Student. Taktiež je vykonaná analýza potrebných častí pre správne fungovanie pedálovej zostavy. Sú tam spomenuté riešenia konceptov pedálových zostáv z minulých rokov a urobené ich porovnania. V závere je práca venovaná návrhu vlastného riešenia, implementácii daného riešenia do praxe a zobrazeniu nameraných výsledkov. Pri návrhu vlastného riešenia je mechanicky a elektricky popísaná pedálová zostava. Súčasťou tohoto opisu je koncepcia navrhovaného programu. V implementácii navrhovaného riešenia je čitateľ oboznámený s podrobnou hardvérovou a softvérovou stránkou. Namerané výsledky sú zobrazované na grafoch vyexportovaných z telemetrie elektrického systému. Táto práca je demonštrovaná riadne otestovanou funkčnosťou pri jazde elektrického monopostu.
Key words:
pedálová jednotka, elektrický monopost, snímač

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited