Jun 1, 2020   7:24 p.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate          Final thesis
     
Projects
     
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Intelligent Z-Wave logic household with own air quality sensor on Arduino platform
Written by (author): Bc. Patrik Šíma
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Inteligentná domácnosť na báze protokolu Z-Wave s vytvorením vlastného snímača na kvalitu ovzdušia na platforme Arduino
Summary: Plyny sú často bezfarebné a bez zápachu, čím sa stávajú pre ľudské zmysly nezistiteľné. Ďalším potenciálny ohrozením kvality ovzdušia predstavujú prachové častice, ktoré nie sme schopný vidieť. Plyny spolu s prachovými časticami sa môžu nachádzať v našom okolí vo vysokej koncentrácií, čím môžu spôsobiť zdravotné ťažkosti. Preto sme sa v tejto bakalárskej práci rozhodli vytvoriť senzor plynu CO2 a prachových častíc. Táto bakalárska práca sa skladá z piatich častí. V prvej a druhej časti vysvetľujeme čo je inteligentná domácnosť, definujeme konkrétny komunikačný protokol využívaný v tejto práci. V tretej časti prinášame vlastné riešenie k danej problematike. Cieľom štvrtej časti je objasniť potrebu vytvorenia snímačov a definovať vlastnosti jednotlivých použitých zariadení. Posledná časť obsahuje vlastný návrh programu pre snímač s využitím platformy Z-Uno, následné prepojenie s riadiacou jednotkou Raspberry Pi pomocou komunikačného protokolu Z-Wave.
Key words:
inteligentná domácnosť, snímač, Z-Wave

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited