19. 2. 2020  11:26 Vlasta
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikační číslo: 2232
Univerzitní e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Inteligentná domácnosť na báze protokolu Z-Wave s vytvorením vlastného snímača na kvalitu ovzdušia na platforme Arduino
Autor: Bc. Patrik Šíma
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Slovák
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Inteligentná domácnosť na báze protokolu Z-Wave s vytvorením vlastného snímača na kvalitu ovzdušia na platforme Arduino
Abstrakt: Plyny sú často bezfarebné a bez zápachu, čím sa stávajú pre ľudské zmysly nezistiteľné. Ďalším potenciálny ohrozením kvality ovzdušia predstavujú prachové častice, ktoré nie sme schopný vidieť. Plyny spolu s prachovými časticami sa môžu nachádzať v našom okolí vo vysokej koncentrácií, čím môžu spôsobiť zdravotné ťažkosti. Preto sme sa v tejto bakalárskej práci rozhodli vytvoriť senzor plynu CO2 a prachových častíc. Táto bakalárska práca sa skladá z piatich častí. V prvej a druhej časti vysvetľujeme čo je inteligentná domácnosť, definujeme konkrétny komunikačný protokol využívaný v tejto práci. V tretej časti prinášame vlastné riešenie k danej problematike. Cieľom štvrtej časti je objasniť potrebu vytvorenia snímačov a definovať vlastnosti jednotlivých použitých zariadení. Posledná časť obsahuje vlastný návrh programu pre snímač s využitím platformy Z-Uno, následné prepojenie s riadiacou jednotkou Raspberry Pi pomocou komunikačného protokolu Z-Wave.
Klíčová slova:inteligentná domácnosť, snímač, Z-Wave

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně