1. 6. 2020  10:50 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikačné číslo: 2232
Univerzitný e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

Kontakty
     
Absolvent
     
Výučba     Záverečná práca
     
Projekty     Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Inteligentná domácnosť na báze protokolu Z-Wave s vytvorením vlastného snímača na kvalitu ovzdušia na platforme Arduino
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Inteligentná domácnosť na báze protokolu Z-Wave s vytvorením vlastného snímača na kvalitu ovzdušia na platforme Arduino
Abstrakt: Plyny sú často bezfarebné a bez zápachu, čím sa stávajú pre ľudské zmysly nezistiteľné. Ďalším potenciálny ohrozením kvality ovzdušia predstavujú prachové častice, ktoré nie sme schopný vidieť. Plyny spolu s prachovými časticami sa môžu nachádzať v našom okolí vo vysokej koncentrácií, čím môžu spôsobiť zdravotné ťažkosti. Preto sme sa v tejto bakalárskej práci rozhodli vytvoriť senzor plynu CO2 a prachových častíc. Táto bakalárska práca sa skladá z piatich častí. V prvej a druhej časti vysvetľujeme čo je inteligentná domácnosť, definujeme konkrétny komunikačný protokol využívaný v tejto práci. V tretej časti prinášame vlastné riešenie k danej problematike. Cieľom štvrtej časti je objasniť potrebu vytvorenia snímačov a definovať vlastnosti jednotlivých použitých zariadení. Posledná časť obsahuje vlastný návrh programu pre snímač s využitím platformy Z-Uno, následné prepojenie s riadiacou jednotkou Raspberry Pi pomocou komunikačného protokolu Z-Wave.
Kľúčové slová:
inteligentná domácnosť, snímač, Z-Wave

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene