Nov 21, 2019   9:36 a.m. Elvíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Measurement of welding robotic line production cycle using CEE (Cyclic Event Evaluator) and SIEMENS Tecnomatix PLM
Written by (author): Ing. Dávid Petruľa
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Dušan Šútora
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Meranie výrobného taktu zváracej robotickej linky pomocou CEE (Cyclic Event Evaluator) a SIEMENS Tecnomatix PLM
Summary:Predkladaná práca sa zameriava na meranie výrobného taktu zváracej robotickej linky pomocou signálmi riadenej simulácie s využitím softwarových nástrojov Tecnomatix od spoločnosti Siemens Industry Software. V úvodných kapitolách je predstavená firma Tecnomatix a popísané jednotlivé programy, ktoré poskytujú a využívajú pri tvorbe PLM. V ďalších kapitolách sú špecifikované nástroje programu Process Simulate na vytvorenie signálmi riadenej simulácie. Práca vyobrazuje výhody signálmi riadenej simulácie oproti časom riadenej simulácií. Zameriava sa na poukázanie možnosti ovládania procesu a namerania výrobného taktu zváracej robotickej bunky ešte pred jej realizáciou.
Key words:robot, simulácia, Process Simulate, zváracia robotická bunka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited