Aug 14, 2020   10:01 a.m. Mojmír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     
     
     Final thesis
     
     
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The proposal of didactic exercises based on nested platforms on ARDUINO basis for fluid systems
Written by (author): Ing. Ervín Koník
Department:
Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Milan Vachálek
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh didaktických cvičení na základe vnorených platforiem na báze ARDUINO pre fluidné systémy
Summary:
V dnešnej dobe sa na výrobu akéhokoľvek produktu kladú čoraz väčšie požiadavky. Z tohoto dôvodu je smerovaný obzvlášť veľký apel na snímacie prvky, ktoré tvoria „zmysly“ riadiaceho systému a priamo ovplyvňujú kvalitu aj kvantitu výroby. Do popredia sa v súčasnosti dostávajú mikroprocesorové platformy, ktoré umožňujú užívateľovi pomocou rozšíriteľného hardwaru vytvárať rôzne projekty a nachádzajú takto pre svoju jednoduchosť a nízku cenu uplatnenie prakticky vo všetkých odvetviach automatizácie. Diplomová práca je zameraná na snímače určené pre platformu Arduino, konkrétne na snímač tlaku a výšky hladiny. Cieľom práce je vytvoriť dostatočný teoretický základ pre porozumenie meracích princípov daných snímačov, a následne experimentálne potvrdiť nadobudnuté poznatky na didaktických príkladoch.
Key words:
snímač tlaku, U-trubica, výška hladiny, hladinomer, Arduino, tlak

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited