Nov 22, 2019   1:06 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Using motion tracking platforms in RTLS (Real Time Locating System) technology in Industry 4.0 concept
Written by (author): Ing. Maroš Klapáč
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Michal Ukropec
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie vnorených platforiem na sledovanie pohybov na báze technológie RTLS (Real Time Locating System) v rámci konceptu Priemysel (Industry) 4.0
Summary:Diplomová práca sa zaoberá výberom zariadenia určeného na skenovanie Bluetooth zariadení pre technológiu RTLS, ktorá je konceptom celku Priemysel 4.0. Práca sa v úvode zameriava na definovanie technológie RTLS a opisuje možnosti využitia v priemyselnom aj verejnom sektore. Ďalšia kapitola obsahuje informácie o zariadeniach a majáčikoch, čo je základný prvok technológie RTLS. Dôvody výberu zariadení sú analyzované na konci teoretickej časti. Praktická časť obsahuje inštrukcie na vytvorenie základných funkcií použitých pri skenovaní majáčikov, spracovaní dát a posielaní dát na server. Výstupom z práce je video ukážka.
Key words:monitorovacie zariadenie, RTLS, Bluetooth LE, majáčik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited