Aug 7, 2020   8:51 p.m. Štefánia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

     Graduate     Lesson
     
     
Projects          Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Virtualization of robotic manufacturing system using Virtual Commissioning in Siemens PLM Tecnomatix Process Simulate
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
Ing. Marián Filka
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Virtualizácia riadenia robotického výrobného systému s využitím modulu Virtual Commissioning v prostredí Siemens PLM Tecnomatix Process Simulate 
Summary:
Práca sa zaoberá možnosťami virtuálneho uvedenia do prevádzky navrhnutého robotického výrobného systému prostredníctvom simulačného prostredia Siemens PLM Tecnomatix Process Simulate. Teoretická časť sa zameriava na opis témy virtuálneho sprevádzkovania. Pretože virtuálne sprevádzkovanie predstavuje základ pre súčasne prebiehajúci vývoj v priemysle, v práci je opísaná základná charakteristika konceptu Priemysel 4.0. Pre realizáciu virtuálneho sprevádzkovania je potrebné využitie nástrojov určených pre digitálnu továreň. Preto je v práci uvedená základná charakteristika priemyselnej digitálnej výroby, ktorej základ tvorí balík nástrojov Tecnomatix od spoločnosti Siemens PLM Software. V praktickej časti práce je na začiatku realizovaný návrh robotického výrobného systému, zameraného na bodové zváranie. Uvedený je opis rozmiestnenia navrhnutého pracoviska spolu s opisom činností, ktoré sú v navrhnutom výrobnom systéme vykonávané. Následne je v nástroji Process Simulate vytvorená časom riadená simulácia navrhnutého systému, s opísaním postupu vytvorenia. Pre vytvorenú časom riadenú simuláciu je navrhnuté signálové riadenie prostredníctvom CEE modulu simulačného nástroja. Výsledkom práce je realizovanie virtuálneho uvedenia do prevádzky navrhnutého výrobného systému prostredníctvom metódy softvér v slučke. V rámci tejto metódy je vytvorené prepojenie medzi trojdimenzionálnym modelom výrobného systému (simuláciou) a virtuálnym PLC. Pre virtuálne PLC, ktoré je realizované platformou PLCSIM, je vytvorený riadiaci program v nástroji Simatic Step 7 (TIA Portal) V13. Pre ovládanie chodu simulácie je v tomto nástroji navrhnuté a vytvorené HMI rozhranie.
Key words:Signály, Virtual Commissioning, Simatic Step 7, Off-line programovanie, Robot, Priemyselný robot, Moduly, Process Simulate, Robotická bunka, Operácie, Logické bloky, Pracovná hlavica, Robotický výrobný systém, Bodové zváranie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited